Trở lại trang chủ

ABInBev – OME TEAM ONE DREAM, MAKE IT YOURS

22/11/2018

ABInBev chính là một tập thể các bánh răng vận hành đồng bộ, trơn tru. Mỗi phòng ban hay mỗi cá nhân trong tập thể ABI là một bánh răng cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau chinh phục những khó khăn, thử thách vừa qua để đúc kết nên những bài học về tinh thần đồng đội.
“WE ARE ONE” lời cam kết của mỗi thành viên ABI cùng nhau bước những bước đi vững chắc trên con đường đưa ABI đi đến thành công.