Trở lại trang chủ

ABInBev TEAM BUILDING 2019

27/12/2019

Một doanh nghiệp khi mới khởi đầu với số lượng nhân sự khiêm tốn, thì giữa các nhân viên trong doanh nghiệp luôn có tính gắn kết cao. Nhưng khi công ty ngày càng phát triển và mở rộng về quy mô và số lượng nhân sự ngày càng đông hơn, thì yếu tố gắn kết giữa các thành viên trong một tập thể to lớn đó sẽ không hề dễ dàng.Team building là cơ hội để gắn kết mọi người hiệu quả nhất, để mọi người có cơ hội tiếp xúc với nhau, rèn luyện cùng nhau, thấu hiểu nhau và gần nhau hơn.
Đến hẹn lại đi…
Vừa qua, 600 anh em ABInBer cũng đã cùng nhau bỏ lại sau lưng những bộn bề công việc để xõa hết mình và vượt qua các thử thách cam go, đòi hỏi sự khéo léo, sức bền bỉ để có thể phát huy tối đa các kỹ năng còn tiềm ẩn trong mỗi thành viên trong chuyến Team Building 2019.