Trở lại trang chủ

ABInBev TEAM BUILDING 2019

21/11/2019

Đến hẹn lại đi…
Vừa qua, 600 anh em ABInBer cũng đã cùng nhau bỏ lại sau lưng những bộn bề công việc để xõa hết mình và vượt qua các thử thách cam go, đòi hỏi sự khéo léo, sức bền bỉ để có thể phát huy tối đa các kỹ năng còn tiềm ẩn trong mỗi thành viên trong chuyến Team Building 2019.