Trở lại trang chủ

CRS-DIEBOLD NIXDORF- TOGETHER WE GO HIGH

07/10/2019

Cùng dõi theo hành trình chinh phục Bạch Mã kết hợp cùng hoạt động CSR của anh em nhà Diebold Nixdorf tại Nhà thờ Nước Ngọt qua hình ảnh bên dưới. Hiện nay, các doanh nghiệp đang dần nhận thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Thông qua các hoạt động CSR các doanh nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Team building kết hợp với CSR đang một lưa chọn cho các doanh nghiệp yêu thích các hoạt động vì xã hội và bảo vệ môi trường. Các hoạt động CSR trong team building có thể thúc đẩy tinh thần làm việc và tạo ra sự gắn kết giữa các nhân viên trong nội bộ công ty, đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội và ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi nhân viên.