TẦM NHÌN

CANH CUNG GROUP là một nhà cung cấp toàn diện hàng đầu và đáng tin cậy trong việc tổ chức các Incentive Events, Teambuilding và các giải pháp văn hóa doanh nghiệp; dành cho cả những công ty trong và ngoài nước

C
A
N
H

C
U
N
G

SỨ MỆNH

Chúng tôi truyền cảm hứng và thúc đẩy mỗi cá nhân kết nối, với mục tiêu tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả, nơi mà chúng ta có thể làm việc/hợp tác cùng nhau nhằm nâng tầm giá trị của doanh nghiệp

nhiều Hơn

1337

dự án hoàn thành

CÁCH CHÚNG TÔI THỰC HIỆN 

CHÚNG TÔI KẾT NỐI

MỌI NGƯỜI

Giá trị cốt lõi

Xây dựng sự chuyên nghiệp dựa trên những giá trị tử tế để cùng khách hàng tạo nên nền móng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh. Góp phần tạo nên một nền kinh tế Việt Nam phát triển thịnh vượng.

 

Các công ty thành viên Cánh Cung Group sống và làm việc cùng nhau dựa trên

hệ thống giá trị được cộng hưởng bởi ba nền tảng chính

Thành viên

Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp giải pháp xây dựng đội ngũ hàng đầu tại Việt Nam.

Cánh Cung
Đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ M.I.C.E, TeamBuiding, Event, các giải pháp huấn luyện cho doanh nghiệp. Liên kết cùng các đơn vị huấn luyện và các diễn giả trong và ngoài nước nhằm mang đến những chương trình đạt được kết quả cao nhất cho doanh nghiệp cũng như người học.
Team Synergy
Đơn vị chuyên cũng cấp các giải pháp huấn luyện cho doanh nghiệp. Liên kết cùng các đơn vị huấn luyện và các diễn giả trong và ngoài nước nhằm mang đến những chương trình đạt được kết quả cao nhất cho doanh nghiệp cũng như người học.
A Plus
Đơn vị chuyên cung cấp các hoạt động Du lịch, M.I.C.E, TeamBuiding Event cho khách Việt Nam ra nước ngoài và khách nước ngoài đến Việt Nam.
Pixel A
Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ CC_360 (Livestream 360) mang đến cho khách hàng những công nghệ tiên phong trong Virtual Event, Hybrid Event vừa cung cấp các giải pháp hiện đại và đa dạng trong lĩnh vực sự kiện.

2009

Công ty Cánh Cung được thành lập bởi 4 cổ đông chính, với 9 thành viên được coi là thế hệ Cánh Cung 1.0. Công ty hoạt động trọng tâm trong lĩnh vực Teambuilding và Training, với chương trình đầu tiên tổ chức cho Prudential. Cùng thời điểm này, Cánh Cung trở thành đối tác của D’OZ International.

2017

Cánh Cung Group được thành lập, là đơn vị tập hợp những công ty hoạt động trong lĩnh vực Teambuilding, Event và M.I.C.E. Bao gồm các thành viên: Cánh Cung Teambuilding, Team Synergy, B2 Event và A Plus Travel.

2014

Cánh Cung trở thành một trong những công ty đầu ngành trong lĩnh vực Tembuilding.
Văn phòng Hà Nội được thành lập để chăm sóc khách hàng tốt hơn. Đây là cột mốc của thế hệ Cánh Cung 2.0.

2012

Cánh Cung được công ty Phát Tiến đầu tư.

khách hàng của chúng tôi