Trở lại trang chủ

MEDTRONIC INDOCHINA TỔ CHỨC LỄ KHỞI ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH FY23

25/07/2022

Medtronic Indochina tổ chức lễ khởi động năm tài chính FY23
Vào ngày 28 – 30/6/2022, Medtronic Indochina đã tổ chức Lễ khởi động đầu năm tài chính FY23 tại Hội An (Việt Nam)
Với gần 200 thành viên đến từ Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines.
Sự kiện là cột mốc đánh dấu một chặng đường đã qua với rất nhiều nỗ lực và khởi động năm tài chính FY23 với một tinh thần Bùng nổ (Dynamite), sẵn sàng để Chuyển đổi (Transform), Tương tác (Engage), Tăng tốc (Accelerate) và Làm chủ (Master). Bên cạnh đó, những cá nhân và tập thể xuất sắc với những thành tích nổi bật trong năm tài chính FY22 cũng đã được vinh danh.